Op woensdag 10 juni 2020 om 20:00 uur wordt bij TTV Hutaf in Huissen (Koelhuisstraat 3, 6851 NB Huissen) de Algemene Leden Vergadering georganiseerd.

De documenten worden tijdig naar de verenigingen en andere betrokken personen gestuurd. Maar noteer alvast de datum in de agenda.

We hopen op een goede opkomst vanuit de afdeling.

Het Afdelingsbestuur NTTB Gelre.