Reglementen

Op deze waren tot en met de voorjaarscompetitie 2023 de reglementen van Regio Gelre en de Nederlandse Tafeltennisbond te vinden. Ook werden hier jaarlijks de competitieboeken voor de jeugd en senioren neergezet.

Vanaf de najaarscompetitie 2023 vind je deze informatie op deze pagina op de landelijke website

Voorjaarscompetitie 2023

Aanvullende bepalingen jeugd regio Gelre najaar 2023

Aanvullende Bepalingen senioren regio Gelre voorjaar 2023

Invalbeperkingen senioren VJ2023

Boetelijst regio Gelre m.i.v. 01-01-2023

Competitiereglement

Dispensatieregel jeugdspelers die mee willen spelen in de seniorencompetitie

Algemene reglementen Nederlandse Tafeltennisbond

Toegestane ballen