Beste allemaal,

In lijn met vorige mails wordt ook deze mail wederom gestuurd naar alle secretarissen en wedstrijdsecretarissen van de afdeling Gelre.

Afgelopen week hebben alle verenigingen reeds een schrijven ontvangen vanuit de NTTB waarin wordt aangekondigd dat de landelijke competitie beëindigd wordt i.v.m. de huidige situatie omtrent het COVID-19 virus.

Na intern overleg binnen de competitiecommissie en het afdelingsbestuur heeft NTTB Gelre besloten om in lijn met het besluit van de landelijke bond om ook de afdelingscompetitie te stoppen. In het licht van de huidige situatie en de aangekondigde maatregelen vanuit de overheid is het niet meer gewenst (en mogelijk) om het restant van het seizoen nog uit te spelen. Op dit moment is de gezondheid van iedereen en het onder controle krijgen van deze pandemie prioriteit nummer 1.

Voor de afdelingscompetitie gaat gelden dat we volledig opnieuw beginnen. Teams moeten t.z.t. opnieuw worden aangemeld waarbij bestaande teams (met kleine wijzigingen) recht houden op de huidige klasse. Let wel, dit geldt voor een team en niet voor de vereniging. In lijn met de normale procedure is er de mogelijkheid om een andere klasse aan te vragen en dat zal door de competitiecommissie beoordeeld worden. Nadere informatie over de deadlines voor het opgeven van de teams en een convocatie hiervoor volgen in een later stadium.

De hele situatie zorgt er ook voor dat de populaire bekercompetitie in onze afdeling, de Wiltschut, helaas dit jaar geen plaats kan vinden.

In het licht van de huidige situatie heeft het afdelingsbestuur ook besloten om de ALV van de afdeling, welke gepland stond voor 10 juni, uit te stellen. Op dit moment valt deze datum nog buiten de aangekondigde maatregelen echter achten wij het verstandig om reeds nu deze beslissing te nemen. Op dit moment is er nog geen nieuwe datum bekend, deze zal in een later stadium bekend worden gemaakt.

In de brief vanuit de NTTB wordt ook gesteld dat alle accommodaties gesloten blijven tot 1 juni. Uiteraard kunnen wij als afdeling onze verenigingen niet verplichten om deze richtlijn te volgen, echter willen wij jullie wel dringend adviseren om dit over te nemen.

Als laatste willen we jullie als verenigingen attenderen op het feit dat er vanuit de overheid een mogelijkheid is voor een tegemoetkoming i.v.m. de corona-crisis. Meer informatie hierover kunt u onder dit bericht lezen.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook wanneer u vragen heeft of dilemma’s voor uw vereniging n.a.v. de hele situatie omtrent COVID-19 kunt u contact met ons opnemen. We kunnen niet beloven dat we antwoord kunnen geven maar willen in ieder geval graag meedenken.

Wij sluiten ons graag aan bij de woorden van de voorzitter van de NTTB: Respecteer de maatregelen van het kabinet en blijf gezond, zodat we na het voorbij gaan van deze crisis weer met elkaar kunnen genieten van onze mooie sport en van elkaar. Want: DE NTTB ZIJN EN BLIJVEN WE SAMEN.

Met vriendelijke groet

Afdelingsbestuur

Frank du Bois (sportzaken@nttbgelre.nl)

Michel Ebben (wedstrijdzaken@nttbgelre.nl)

Afdelingsondersteuner

Martijn Spithoven (afdelingsondersteuner@nttbgelre.nl)

 

Tegemoetkoming clubs Corona

Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de Coronacrisis is het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen als zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen door de maatregelen tegen het Coronavirus.

Donderdag 26 maart is besloten dat ook sportverenigingen en -stichtingen via het Noodloket een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro kunnen ontvangen.

Hieraan zijn voorwaarden verbonden die op dit moment nader worden uitgewerkt. Het volgende is al bekend:

  • De regeling is voor alle organisaties die hiervoor in aanmerking komen gelijk;
  • De aanvragende organisatie moet een KvK nummer hebben;
  • Om in aanmerking te komen moet sprake zijn van een fysieke inrichting buiten het eigen huis waar zij werkzaamheden verrichten;
  • Voor ZZP’ers wordt gewerkt aan een aparte regeling;
  • Op dit moment is het nog niet mogelijk een aanvraag te doen bij het Noodloket. De Rijksoverheid en de RVO werken de regeling op dit moment uit. De regeling ‘Noodloket’ zal worden uitgevoerd door de RVO. Zodra de regeling opengesteld wordt, zullen wij daarover communiceren via de website van rvo.nl en KvK;
  • De ontvanger mag zelf bepalen waar het geld aan wordt uitgegeven. Het te ontvangen bedrag is een eenmalige gift van het kabinet, met het oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen;
  • Er moet sprake zijn van doorlopende lasten, geen personele lasten;
  • Er is voor deze simpele vormgeving van de regeling gekozen omdat snelheid hierbij van het grootste belang is.Meer informatie

    Meer informatie over bovenstaande regeling is te vinden op de website van de Rijksoverheid