MAATREGELEN VERLENGD TOT EN MET 6 APRIL! VERENIGINGEN MOETEN DEUREN SLUITEN!

Beste Allemaal.

Ook dit bericht wordt wederom verzonden aan alle secretarissen en wedstrijdsecretarissen van de afdeling Gelre.

Ontwikkelingen omtrent het Corona-virus volgen elkaar snel op en als NTTB en afdeling Gelre volgen wij deze nauwgezet zoals eerder vermeld.

Ook vandaag zijn er weer nieuwe richtlijnen uitgegeven door de rijksoverheid en daarop heeft sportkoepel NOC*NSF alle sportbonden geadviseerd om alle sportwedstrijden t/m 31 maart af te gelasten. Daaropvolgend heeft de NTTB heeft hierop het advies aan al haar leden uitgebracht om dit ook voor tafeltennis te laten gelden.

Uiteraard nemen wij als afdeling Gelre dit advies over en dat betekent dat de volledige afdelingscompetitie (jeugd en senioren) tot en met 31 maart wordt stil gelegd.

Op dit moment is het uiteraard nog te vroeg om te bepalen of en hoe een vervolg gegeven wordt aan de huidige competitie. We rekenen hierbij op uw begrip. Zodra wij hierover meer informatie hebben, laten we dit uiteraard zo snel mogelijk weten.

Daarnaast heeft het kabinet ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. NOC*NSF heeft dit vertaald in het advies om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, interne toernooien, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten. Ook dit advies nemen wij als afdeling uiteraard over en hopen dat u hier gehoor aan geeft.

Als laatste willen wij u ook informeren dat voor dit moment de organisatie van de Wiltschut pas op de plaats maakt en de ontwikkelingen omtrent de competitie eerst zal afwachten.

Wij vertrouwen op uw begrip voor deze bijzondere informatie en we blijven de situatie volgen. Uiteraard trachten wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden wanneer er ontwikkelingen zijn.

Voor nu verwacht ik u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zicht wenden tot Frank du Bois (sportzaken@nttbgelre.nl) of Michel Ebben (wedstrijdzaken@nttbgelre.nl).

Met vriendelijke groet,

Namens de afdeling Gelre

Frank du Bois, Martijn Spithoven en Michel Ebben