Op basis van contacten met diverse verenigingen is gebleken dat er best veel belangstelling is voor een TT-2 opleiding in Nijmegen e.o. Om daadwerkelijk een opleiding te kunnen organiseren kunnen belangstellenden zich aanmelden. Voor meer informatie en voor het formulier om je aan te melden zie https://www.nttb.nl/opleidingen/trainer/tafeltennistrainer-2/. Als gewenste locatie kun je hier “Nijmegen e.o.” aangeven.

Als er voldoende deelnemers zijn (minimaal 8) gaan we deze opleiding organiseren. De uiteindelijke locatie zal mede afhangen van de woonplaatsen van de deelnemers.

Let op: We streven naar een start in februari. We zijn hierbij afhankelijk van de corona-ontwikkelingen. Zodra de opleiding daadwerkelijk van start gaat zullen we dit laten weten. Dan ontvangen de deelnemers ook een factuur van € 658,50 (inclusief de verplichte lesboeken die samen €63,50 kosten). Voor deelnemers die de opleiding met een diploma afronden is er een restitutieregeling. Deelnemers uit Gelre ontvangen dan 200 euro. Via het Sportakkoord ontvangen we hoogstwaarschijnlijk een subsidie. In dat geval volgt er een aanvullende restitutie en zal de totale restitutie minstens 50% van het inschrijfgeld zijn. Voor deelnemers uit andere afdelingen geldt mogelijk een andere regeling.