Vanavond hebben wij een brief ontvangen van Jan Simons, voorzitter Nederlandse Tafeltennisbond. In deze brief wordt de situatie rondom en de gevolgen van het coronavirus gecommuniceerd. Graag delen wij deze brief zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn.

20200324 – Brief inzake het coronavirus aan de leden-verenigingen-afdelingen

De maatregelen die worden genomen hebben ook effect op afdelingsniveau. Vrijdagmiddag komt het afdelingsbestuur van Gelre ‘online’ bij elkaar. Na deze bijeenkomst worden de gevolgen voor de afdeling Gelre gecommuniceerd.

Voor alle tafeltennissers veel gezondheid gewenst.

Michel Ebben, Frank du Bois (Afdelingsbestuur NTTB afdeling Gelre) en Martijn Spithoven (Afdelingsondersteuner NTTB afdeling Gelre)