Met ingang van de voorjaarscompetitie 2023 zal Wim van der Burgt de nieuwe ACL (competitieleider senioren) worden van de Regio Gelre.
Wim wordt daarmee de opvolger van de huidige ACL, Jan Gerretzen, die deze rol jarenlang op zich genomen heeft.
Jan zal zijn taak – na de huidige najaarscompetitie – overdragen aan Wim en bij de start nog betrokken zijn ter ondersteuning.
Wij zijn erg verheugd dat we hiermee een goede invulling hebben gevonden voor deze centrale rol binnen de Regio en willen beide heren danken voor hun inzet en betrokkenheid om dit samen op te pakken.