UITNODIGING ALV Gelre 27 mei 2021

Aan: de bestuursleden, ereleden, leden van verdienste, commissie leden van de N.T.T.B. afdeling Gelre en het H.B.

Uitnodiging jaarlijkse ALV NTTB Afdeling Gelre
Donderdag 27 mei 2021, 19:30 uur
Digitaal via MS Teams

Beste tafeltennisvrienden,

Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd om op donderdag 27 mei 2021 deel te nemen aan de jaarlijkse ALV van de afdeling Gelre. De ALV wordt dit jaar digitaal gehouden omdat we inschatten dat er op dat moment nog steeds Coronabeperkingen zijn. De vergadering begint om 19.30 uur.

Hieronder treffen jullie de agenda. Naast de officiële agendapunten willen we graag met jullie in gesprek over het activiteitenplan 2021 (wat doen we nog dit jaar?) en het activiteitenplan 2022 (met speciale aandacht voor schuiftafeltennis en OldStars Tafeltennis). Als jullie zelf ideeën hebben voor het activiteitenplan, dan horen we het graag! Ideeën graag voor 10 mei mailen naar afdelingsondersteuner@nttbgelre.nl.

AGENDA ALV Gelre

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Vaststellen notulen ALV 13 oktober 2020
  4. (Financieel) jaarverslag 2020
  5. Activiteitenplan 2022 en budgetaanvraag
  6. Vanuit het hoofdbestuur/bondsbureau
  7. Vanuit de bondsraad
  8. Vanuit het Afdelingsbestuur
  9. Rondvraag
  10. Sluiting vergadering

Graag zien we jullie op 27 mei. Meld je daarom aan bij Lars Wildenborg afdelingsondersteuner@nttbgelre.nl. Dan krijg je een MS Teams link toegestuurd voor de digitale vergadering. De stukken voor de vergadering en een reminder worden uiterlijk twee weken van te voren toegestuurd.

Met vriendelijke groet,

Michel Ebben (bestuurslid NTTB Gelre)
Lars Wildenborg (afdelingsondersteuner)