De TT2-opleiding in Nijmegen gaat zondag 7 maart van start, met een online sessie.
Inmiddels hebben zich 8 deelnemers ingeschreven voor de opleiding.

Wat is het doel van de opleiding?
De TT2-opleiding richt zich op trainers die training geven aan jonge kinderen (jongens en meisjes tot en met tien jaar oud) in hun eerste periode bij een vereniging. Dat is ongeveer de fase tot aan het moment waarop ze ‘echte’ tafeltennisoefeningen kunnen spelen. Tafeltennis is uitermate geschikt voor parasporters. In deze opleiding leren trainers daarom ook training geven aan beginnende parasporters.

Hoe is de opleiding opgebouwd?
De opleiding is ‘gebouwd’ op drie pijlers: bijeenkomsten, praktijk en opdrachten. Aan het einde van de opleiding mag je laten zien wat je geleerd hebt en doe je een zogenaamde ‘proeve van bekwaamheid’.

 • Bijeenkomsten

De opleiding bestaat uit zeven bijeenkomsten. Deze worden geleid door een docent met veel ervaring en kennis ten aanzien van het training geven aan jonge kinderen. In de bijeenkomsten gaan we ook heel praktisch te werk: we doen zoveel mogelijk in de trainingszaal.

 • Praktijkgedeelte

Ook ga je bij een vereniging in de praktijk aan de slag. Je wordt daarbij begeleid door een praktijkbegeleider. Dat is een trainer – meestal van die vereniging – die jou bijvoorbeeld advies geeft over leiding geven en het voorbereiden van trainingen.

 • Opdrachten

Verder maak je ook een aantal opdrachten. De meeste opdrachten hebben te maken met een training die je voorbereidt en die je in de praktijk ook geeft. Je bespreekt opdrachten vaak ook met je praktijkbegeleider. Je docent bekijkt jouw uitgewerkte opdrachten voordat ze officieel worden nagekeken.

 • Proeve van bekwaamheid

Als de docent de opdrachten positief heeft beoordeeld, worden deze beoordeeld door een beoordelaar. Voor het behalen van het diploma “Tafeltennistrainer 2” wordt dan tot slot nog een training van je beoordeeld. Daarin wordt vooral bekeken of je in staat bent een training voor te bereiden en te geven aan de doelgroep (jonge kinderen) van deze cursus.

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van de opleiding?
We gaan bij deze cursus uit van een model waarmee jonge kinderen enthousiast worden gemaakt voor tafeltennis en ze geleidelijk aan leren trainen. Dit model bestaat uit vier fasen.

  • Fase 1: enthousiasmeren
  • Fase 2: ontdekken en juichen
  • Fase 3: spelend leren spelen
  • Fase 4: spelend leren trainen.

In alle bijeenkomsten van de opleiding komen we terug op dit model. Het model wordt verder uitgelegd in een artikel dat is gepubliceerd in VISIE: het vakblad voor tafeltennistrainers dat wordt uitgegeven door de Vereniging Van TafeltennisTrainers (www.vvtt.nl).

Aanmelden kan nog steeds!
Voor meer informatie en voor het formulier om je aan te melden zie https://www.nttb.nl/opleidingen/trainer/tafeltennistrainer-2/. Als gewenste locatie kun je hier “Nijmegen e.o.” aangeven.
Deelnemers ontvangen een factuur van € 658,50 (inclusief de verplichte lesboeken die samen €63,50 kosten). Voor deelnemers die de opleiding met een diploma afronden is er een restitutieregeling. Deelnemers uit Gelre ontvangen dan 200 euro.
Via het Sportakkoord ontvangen we hoogstwaarschijnlijk een subsidie. In dat geval volgt er een aanvullende restitutie en zal de totale restitutie minstens 50% van het inschrijfgeld zijn. Voor deelnemers uit andere afdelingen geldt mogelijk een andere regeling.

Voor meer informatie en vragen kun je terecht bij Lars Wildenborg via: afdelingsondersteuner@nttbgelre.nl