Een speciaal in het leven geroepen Taskforce houdt zich al geruime tijd bezig met de herstructurering van de bestuurlijke inrichting van de Nederlandse Tafeltennisbond. De Taskforce krijgt ondersteuning van een organisatiedeskundige en maakt gebruik van input van andere sportbonden, de NOC*NSF, afdelingsbesturen en betrokken leden van de NTTB.

De Taskforce bestaat uit bondsraadsleden Bob Kelderman en Maurits Gommans, hoofdbestuurslid Stefan Heijnis, Hans Cloostermans (voorheen afdelingsvoorzitter en voormalig lid van het college van voorzitters) en zij worden bijgestaan door Igor Heller vanuit de Reglementencommissie. Zij hebben op 15 juni 2019 de opdracht van de Bondsraad aangenomen om een samenhangend voorstel te maken dat de bestuurlijke inrichting van de NTTB moderniseert en slagvaardig maakt.

Vernieuwende ideeën
Voordat we vermelden waar de Taskforce enkele maanden na ‘oprichting’ staat, leggen twee leden van de taskforce uit waarom ze zich inspannen voor vernieuwing binnen de NTTB. Bob Kelderman: “Het is duidelijk dat er iets moet veranderen binnen de bestuurlijke inrichting van de NTTB. De vraag om verandering vanuit de diverse geledingen van de organisatie is duidelijk en krachtig. De huidige organisatiestructuur functioneert momenteel onvoldoende ten dienste van de tafeltennissport”, zegt hij.

Maurits Gommans voegt toe: “In juni 2019 hebben we groen licht gekregen van de Bondsraad om ons te gaan verdiepen in bestuurlijke vernieuwing. Dat is nodig ook. De tijd heeft onze organisatie ingehaald: onze werkwijze moet efficiënter en professioneler worden.  We streven naar een dynamische organisatie, waarin de leden van de NTTB meer invloed hebben op de besluitvorming.”

Bob Kelderman maakt duidelijk dat iedereen mag meedenken en meepraten: “We zijn geen wijsneuzen en beschouwen ons zeker niet als alleswetende. Maar door de gekozen werkwijze, (voor)kennis, vele gesprekken en onderzoeken kunnen we zeker gezamenlijk een stap voorwaarts zetten. Als Taskforce stellen we onszelf open en kwetsbaar op. Feedback, vragen en ideeën worden meer dan gewaardeerd. We gaan niet veranderen omdat we dat zo graag willen, maar omdat het zo hard nodig is.”

Verdergaand onderzoek
De Taskforce is al meerdere keren bij elkaar gekomen en heeft veelvuldig intern en extern overleg. Enkele maanden nadat het voorstel van de herstructurering van de NTTB behandeld is in de Bondsraad, ligt er nu een eerste organisatievoorstel, zo valt te lezen in het Bondsraadsboek van 16 november 2019.

De Taskforce werkt nu, met behulp van een organisatiedeskundige aan verdergaand onderzoek naar de juiste, nieuwe organisatiestructuur en doet dit ook op basis van input van NOC*NSF en analyses van organisatiestructuren van andere sportbonden, de input van afdelingsbesturen en de input van betrokken leden. Op zaterdag 27 juni, wanneer de volgende bondsraad op het programma staat, heeft de Taksforce het voornemen om een eindvoorstel aan de bondsraad  presenteren. De taskforce heeft de intentie om een nieuwe organisatiestructuur in het jaar 2021 te implementeren.

Simulatiedag
De Taskforce organiseert een simulatiedag op het Bondsbureau in Nieuwegein, waarin de groep toetst hoe een nieuw bestuursmodel voor de NTTB aan de hand van een concreet thema in de praktijk zou werken. Op zaterdag 14 maart 2020 van 11.00 tot 16.00 uur zijn de bondsraadsleden, hoofdbestuursleden, afdelingsbestuurders en medewerkers van het bondsbureau van harte welkom op het Bondsbureau in Nieuwegein. Aanmelden kan via info@tafeltennis.nl. Heeft u vragen aan/vragen over de Taskforce en/of wilt u meedenken? Neem contact op met aanspreekpunt Bob Kelderman via voorzitter@ttvswift.nl of 06-53969131.