Hierbij willen wij u alvast informeren over de datum voor de ALV van NTTB Gelre, deze zal plaatsvinden op donderdag 27 mei, aanvang 20:00 uur.
Tevens willen wij u vragen om deze informatie te delen met uw medebestuursleden.
Op dit moment weten wij nog niet of deze ALV zal worden gehouden middels een fysieke bijeenkomst of digitaal via MS Teams. Hierover zullen we jullie op een later moment informeren. Op dat moment zal ook de agenda voor de ALV worden gedeeld.

Input gevraagd!
Als afdeling stellen wij elk jaar een activiteitenplan op met daarbij behorend een budget welke wij moeten indien bij de centrale organisatie. Tijdens de ALV zullen we het activiteitenplan 2022 met u delen (ter informatie, want onderhevig aan goedkeuring van de begroting door de bondsraad).
Een onderdeel van dit plan zijn de speciale activiteiten, dat zijn activiteiten waar we als afdeling extra aandacht voor willen vragen en we extra geld voor nodig hebben. Voor 2021 hebben we bijvoorbeeld Schuiftafeltennis en OldStars ingediend als speciale activiteit en daar ook akkoord voor gekregen. Voor 2022 moeten we nog bekijken welke speciale activiteiten we willen opnemen in ons activiteitenplan en daar vragen we om uw input! Mochten jullie een idee hebben voor een speciale activiteit voor de afdeling, deel dit dan met ons voor 1 april via: afdelingsondersteuner@nttbgelre.nl.

Tekort aan kader
Zoals u weet kampt de afdeling op dit moment met een tekort aan kader, met slechts één persoon in het afdelingsbestuur en slechts beperkt aantal vrijwilligers. Graag zouden we de organisatie versterken! Mocht u mensen weten die interesse hebben om wat te betekenen voor NTTB Gelre, bijvoorbeeld binnen één van onze commissies, het bestuur of op een andere manier, dan horen we dat graag. Ook dit kan via ondergetekende.

Met vriendelijke groeten,

Namens het AB Gelre,

Lars Wildenborg
Afdelingsondersteuner Gelre.