Subsidieregelingen

Afdeling Gelre stimuleert potentiele kandidaten om een opleiding van de NTTB te volgen. Deelnemers die een NTTB opleiding volgen krijgen een deel van de opleidingskosten vergoed, dit geldt overigens alleen wanneer een deelnemer slaagt voor de opleiding. De stimuleringsregeling geldt voor de volgende opleidingen:

Trainersopleidingen:                             TT1, TT2, TT3 & TT4
Toernooileidersopleidingen:                TL2, TL3
Scheidsrechtersopleidingen:               SR2, SR3

Aanvraagprocedure
Dien voorafgaand aan de opleiding een subsidieverzoek in bij sportzaken@nttbgelre.nl. Vermeld hierbij welke opleiding je gaat volgen en zet ook je IBAN gegevens in de e-mail. Zodra het verzoek per e-mail is bevestigd en geaccordeerd, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen om de subsidie te verkrijgen:

  1. Voorwaarde 1 is dat je slaagt voor je examen. Om dit aan te kunnen tonen is het verzoek om een foto/bewijs van het behaalde diploma per e-mail op te sturen.
  2. Voorwaarde 2 is dat je een betalingsbewijs hebt. Om dit aan te kunnen tonen is het verzoek om een afschrijft van de eigen bijdrage per e-mail op te sturen.

Als aan beide voorwaarden is voldaan, ontvang je een bericht waarin wordt aangegeven dat de aangevraagde subsidie binnen 6 weken wordt overgemaakt.

Contact
Voor vragen over opleidingen kun je contact opnemen met sportzaken@nttbgelre.nl