Bestuurders

De Nederlandse Tafeltennisbond heeft een aantal interessante bijeenkomsten speciaal voor bestuurders van de tafeltennisvereniging. Deze worden gratis aangeboden middels het VSK programma.

Alle informatie omtrent de cursussen voor bestuurders vind je terug op de landelijke website van de Nederlandse Tafeltennisbond.  Hieronder vind je een korte uitleg over de inhoud van de cursussen.

Besturen met een visie
De cursus richt zich op het versterken van de bestuurlijke kracht van sportverenigingen. De grondgedachte van ‘Besturen met een Visie’ is dat als bestuurders in hun kracht komen en hun werk goed doen, ze sterkere verenigingen creëren. En daardoor beter in staat zijn een veiliger sportklimaat in de vereniging te bewerkstelligen. De cursus is bedoeld als opstap naar de kernmodule ‘Sportief Besturen’. In totaal zijn er drie workshopavonden.

Sportief Besturen
Om de professionaliteit van verenigingsbestuurders te verhogen en ze te ondersteunen met het voeren van een integraal en consistent sportief beleid, wordt de kernmodule ‘Sportief besturen’ ontwikkeld. Deze kernmodule versterkt bestuurders in hun rollen en helpt ze om richting te kiezen. Op die manier raken ze comfortabel met het aansturen van hun vereniging op basis van de uitgangspunten van Sportiviteit & Respect. De kernmodule bestaat uit één workshopavond, waarvoor van 5 tot 7 verenigingen ieder twee bestuurders worden uitgenodigd.

Sportief coachen
Sportief Coachen = winst! Een aanmoediging, een compliment, een corrigerende opmerking; het is van grote invloed op de sporter. Het verenigingstraject ‘Sportief Coachen’ heeft als doel de trainers, coaches en begeleiders binnen de vereniging vanuit een gezamenlijke positieve visie te leren coachen en begeleiden. Trainers, coaches en begeleiders hebben een enorme invloed op het sportklimaat binnen de vereniging. Zeker jeugdcoaches zijn voor jeugdige sporters belangrijke rolmodellen. Welke (oud)-sporter herinnert zich niet een coach uit zijn jeugd? ‘Een kei van een trainer’, ‘Een strenge man bij wie het alleen maar om winnen ging’, ‘Iemand die het beste uit iedereen wist te halen’; wie om zich heen vraagt, zal verschillende herinneringen horen. Bijna iedereen heeft wel een coach of trainer gehad die een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten, positief of negatief.