Beste jeugdcontactpersonen,

De NTTB heeft besloten om de Nationale JeugdMeerkampen (ondanks corona) toch te laten doorgaan. Alle jeugdleden zijn welkom op dit toernooi.

Dit evenement zal plaatsvinden op zondag 18 oktober.

Er zal gespeeld worden in diverse zalen, mits beschikbaar, onder strikte (gezondheids)maatregelen. Deze maatregelen (n.a.v. RIVM en de NTTB) behelzen het volgende (zie ook de convocatie):

1) Noch de NTTB/afdeling, noch de organiserende vereniging (zaal) is aansprakelijk voor een besmetting met Covid-19. Dat blijft een eigen verantwoordelijkheid van de individuele personen.

2) De regels/ aanwijzingen (protocol) van de organiserende vereniging moeten strikt worden opgevolgd.

3) Zo min mogelijk volwassenen, dus alleen de begeleiders/coaches (en de organisatie) mogen in de zalen aanwezig zijn, mits het maximum aantal personen voor de betreffende locatie niet wordt overschreden.

4) Per zaal zal er een presentielijst (naam / contactgegevens bijv. mobiel tel.nummer of mailadres) worden bijgehouden van welke personen aanwezig zijn (geweest) voor mogelijk contactonderzoek door de GGD. 

Deze gegevens zullen na 2 weken worden vernietigd.

De inschrijving kan plaatsvinden via het inschrijfformulier. Dit kan tot 4 oktober verstuurd worden naar: jeugdzakengelre@gmail.com

Inschrijvingen (via het inschrijfformulier) ontvangen voor 4 oktober 2020 0.00 u worden ten alle tijden opgenomen in de deelnemerslijst.

Bij inschrijvingen welke worden ontvangen na dat tijdstip zal de organisatie beoordelen of de betreffende speler nog geplaatst kan worden, te late inschrijvingen geven dus geen automatisch recht tot deelname.

Wij verzoeken de verenigingen nadrukkelijk om hun zaal op te geven zodat wij dit evenement (de poules) zoveel mogelijk kunnen spreiden!

In de bijlagen vindt u de convocatie en het inschrijfformulier.

Met vriendelijke groet, namens de afdeling Gelre,