Meer en beter inspelen op de wensen en behoeftes van onze (jeugd)leden, dat is in de komende jaren een belangrijk speerpunt. Eind januari kondigden we al aan hiermee in 2021 van start te gaan.

Daarom is er eind maart onder de leden t/m 25 jaar een onderzoek uitgezet om deze wensen en behoeftes in beeld te krijgen.  We zijn een grootschalig onderzoek gestart om inzicht te krijgen in de wensen en behoeftes van deze leden. Ook de leden van jouw verenigingen (in de genoemde leeftijdscategorie) hebben dit onderzoek ontvangen. 

Het doel is het aanbod op de behoeften aanpassen om zo de ledenafname te verminderen. Via de sociale mediakanalen en de NTTB-website zal het onderzoek onder de aandacht worden gebracht. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk leden deelnemen aan het onderzoek deelnemenDaarom het verzoek om het onderzoek extra onder de aandacht te brengen van jullie eigen ledenOok voor jullie als vereniging kan dit onderzoek positieve gevolgen hebben. Om de communicatie snel en gemakkelijk te maken hebben wij alvast een bericht opgesteld dat direct gedeeld kan worden met de leden van jouw vereniging. Stuur dit bericht als e-mail en plaats het op de website. Alvast hartelijk dank! 

 

Beste leden/ouders, 

Om tafeltennis voor jou zo leuk mogelijk te maken én te houden is de Tafeltennisbond gestart met een onderzoek om de wensen en behoeftes van de leden t/m 25 jaar in beeld te krijgenIn het onderzoek wordt gevraagd hoe jij als lid kijkt naar het huidige aanbod en of hier veranderingen in nodig zijn. Aan de hand van jouw antwoorden wordt bepaald of er aanpassingen noodzakelijk zijn in het huidige aanbod of dat er misschien wel nieuw en passender aanbod ontwikkelt moet worden. Jouw mening doet er dus toe!! Onder de deelnemers worden er vier cadeaubonnen t.w.v. €25 verloot. 

Vul hier de enquête in: https://nl.surveymonkey.com/r/onderzoekjeugd25
(Wellicht heb je de mail al ontvangen en is deze in de spambox terechtgekomen.)

Met vriendelijke groet,
Bestuur TTV XYZ