Afdeling Gelre is op zoek naar iemand die de functie van Penningmeester wilt vervullen. Als Penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van inkomsten en uitgaven van de afdeling Gelre.

Het afdelingsbestuur van afdeling Gelre bestaat op dit moment uit een kernbestuur met 3 leden: bestuurslid Algemene Zaken, bestuurslid Sportzaken en bestuurslid Wedstrijdzaken. ​Onder Algemene Zaken zijn momenteel de drie functies ”voorzitter, secretaris en penningmeester ondergebracht. We merken dat dit niet goed samen gaat en we zoeken dan ook iemand die het Penningmeesterschap eigen wilt maken. Klik hier voor de Oproep en functieomschrijving van de functie Penningmeester in PDF.

De volgende taken behoren tot de werkzaamheden als Penningmeester:

  1. controleren en fiatteren van facturen en declaraties
  2. controleren van de verwerkte facturen /  betalingsopdrachten
  3. opstellen van het financiële gedeelte van het afdelingsactiviteitenplan
  4. periodieke controle van begrote- versus werkelijke inkomsten en uitgaven
  5. analyseren van de financiële rapportage  van de afdeling
  6. presenteren en toelichten van de Jaarrekening tijdens de Algemenen Leden Vergadering (ALV) van de afdelin

Het Afdelingsbestuur vergadert gemiddeld 1 keer per 6 tot 8 weken. De totale tijdsbesteding is afhankelijk van de manier van invullen en kent enkele ‘piekmomenten’. U heeft daarbij een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid. Voor toelichting op deze vacature kan contact worden opgenomen met bestuurslid Algemene Zaken Wim Fennis via az@nttbgelre.nl 06 – 10 28 95 37. Belangstellenden kunnen hun interesse via dezelfde weg kenbaar maken.