Op woensdag 24 juni is om 19.30 via Microsoft Teams een speciale digitale ALV van de afdeling Gelre. Tijdens deze ALV staat het aangepaste competitiereglement centraal.

Voor meer info over de ALV (agenda, uitnodiging): https://gelre.nttb.nl/organisatie/alv/